Med dagsorden ifølge vedtægterne afholdes den årlige ordinære generalforsamling

onsdag 9. september 2020 kl. 19.30 på Hotel Comwell

Vedtægterne kan rekvireres via formanden.

Herudover kan vedtægerne ses her på hjemmesiden.

Forsalg til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle abonnenter har stemmeret ved personligt fremmøde.

Bestyrelsen ønsker at mange af foreningens medlemmer møder frem til generalforsamlingen, og derved er med til at bestemme i hvilken retningen foreningen skal bevæge sig.

Bestyrelsen